Sự kiện Tin trong nước Tin Thế giới
Ý Nghĩa Nghi Lễ Các bài cúng Nghi thức Tụng niệm Góc suy ngẫm
Phật sự của chùa Phật sự cơ sở Phật sự PG huyện
Từ thiện Cộng đồng Sức khỏe
Phật pháp căn bản Phật học khái luận Phật giáo đời sống Pháp môn Tinh độ
Văn hóa Phật giáo Đời sống tâm linh Tấm gương đạo đức Danh tăng Phật giáo
Phật giáo VN Phật giáo TG Lịch sử chư Tổ Tự viên
Tùy bút Truyện Thơ,văn
Thông báo Thông tư Thông bạch Quyết định
Sinh hoạt Tu học Phật giáo Tuổi trẻ

Thông tư tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh Quảng Nam lần V

Ngày đăng: 20:40:41 08-03-2017
Ngày 21 tháng 2 năm 2017, Hòa Thượng Thích Thiện Duyên-Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã ấn ký Thông tư tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thư V

Các tin khác