Sự kiện Tin trong nước Tin Thế giới
Ý Nghĩa Nghi Lễ Các bài cúng Nghi thức Tụng niệm Góc suy ngẫm
Phật sự của chùa Phật sự cơ sở Phật sự PG huyện
Từ thiện Cộng đồng Sức khỏe
Phật pháp căn bản Phật học khái luận Phật giáo đời sống Pháp môn Tinh độ
Văn hóa Phật giáo Đời sống tâm linh Tấm gương đạo đức Danh tăng Phật giáo
Phật giáo VN Phật giáo TG Lịch sử chư Tổ Tự viên
Tùy bút Truyện Thơ,văn
Thông báo Thông tư Thông bạch Quyết định
Sinh hoạt Tu học Phật giáo Tuổi trẻ
Cập nhật lúc 19:30:00 23-09-2017 (GMT+7) Lượt xem:1419

PG Tỉnh: Thông báo triệu tập Đại biểu Đại hội PG tỉnh lần V nhiệm kỳ 2017-2022

Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thông báo chính thức về tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2021:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ
Số 323 /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày  22  tháng 9 năm 2017
THÔNG BÁO 
V/v tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam 
nhiệm kỳ V (2017-2022)
  Kính gửi:        -Các ban, ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh;
-Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;
-Ban Giám Hiệu Trường TCPH Quảng Nam;
-Các cơ sở Phật giáo trong toàn tỉnh;
 
       

Thực hiện điều 48 chương VIII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thông tư 015/2016/TT-HĐTS ngày 11/02/2016 của Ban Thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022 và biên bản họp mở rộng ngày 21/9/2017 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thông báo tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Thời gian: Ngày 13,14/10/2017 (24,25/8/Đinh Dậu)

2. Địa điểm: Trung tâm văn hóa tỉnh

                                (Số 08, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ)

3. Số lượng, thành phần đại biểu, khách mời: 567 đại biểu.

-Đại biểu chính thức: 500  đại biểu (gồm thành viên Ban Trị Sự nhiệm kỳ 4; thành viên Ban Trị Sự nhiệm kỳ V; các ban, ngành trực thuộc Ban Trị Sự; các huyện, thị xã, thành phố và địa phương).

-Khách mời: Đại diện Trung ương GHPGVN, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Lãnh đạo tỉnh, đại diện các ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

*Ban tổ chức cung thỉnh Chư tôn Giáo phẩm Trung ương Giáo hội chứng minh, chỉ đạo Đại hội và kính mời Quý quan khách tham dự.

*Cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội:

-Ban ngành cấp tỉnh đề cử; mỗi Ban 05 đại biểu;

-Ban Trị Sự Phật giáo huyện, thị xã, thành phố mỗi Ban 06 đại biểu;

-Mỗi cơ sở (Chùa, Tịnh xá) cử 01 đại biểu;

-Trường Phật học (03 đại biểu).

*Danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội lập theo mẫu trích ngang gồm: Số thứ tự, họ và tên, đạo hiệu/pháp danh, đơn vị, chức vụ. Quý ban gửi danh sách đoàn đại biểu về văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh trước ngày 02/10/2017, các danh sách gửi trể Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm.  

4. Tham luận tại Đại hội: Ban, ngành cấp tỉnh; Ban Trị Sự  GHPGVN huyện, thị xã, thành phố đều có bài tham luận, với chủ đề: Ổn định, kế thừa và hướng phát triển bền vững Phật giáo Quảng Nam trong tương lai. Tham luận không quá 03 trang, khổ giấy A4, cở chử 14 và gởi về Tiểu ban nội dung Đại hội trước 02 tháng 10 năm 2017.

5. Ảnh sinh hoạt Phật sự: Các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Ban Văn Hóa GHPGVN tỉnh.

6. Trang hoàng chào mừng: Từ ngày 12/10/2017 đến ngày 15/10/2017 các cơ sở Phật giáo (Chùa, Tịnh xá) trên toàn tỉnh, Trường Trung cấp Phật học treo cờ và biểu ngữ: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2017-2022  ; Treo cờ Tổ quốc bên tay trái và cờ Phật giáo bên tay phải (từ ngoài nhìn vào).
 7Cúng dường Đại hội: Mỗi cơ sở phát tâm 500.000 đ (Giao Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện nhận chuyển); Các Ban ngành cấp tỉnh, Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố tùy hỷ phát tâm. Tài chánh gửi về Thủ quỹ Ban Trị Sự (Ni sư Thích nữ Nhật Tân) trước ngày 05/10/2017.

8Từ thiện chào mừng Đại hội: Giao Ni sư Thích nữ Chúng Liên - Trưởng Ban Từ thiện Xã hội tỉnh vận động 50 triệu đồng để thực hiện chương trình từ thiện trong ngày khai mạc Đại hội và báo cáo về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 02/10/1017 để ổn định phần việc liên quan.
9. Đại biểu tham dự Đại hội mang sắc phục:
-Chư Tăng :       Áo hậu vàng
-Chư Ni     :       Áo hậu lam
-Cư sĩ Nam :       Âu phục
-Cư sĩ Nữ   :       Áo dài

Vì sự trang nghiêm Giáo hội và trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển đạo Pháp, phụng sự Dân tộc; kính mong Quý ban, Chư Tôn đức, Cư sĩ, Phật tử thực hiện tốt theo tinh thần thông báo này. Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư số 10/TT/BTS ngày 21/02/2017.  

Thông báo này thay Giấy mời triệu tập Đại biểu Đại hội.

Kính chúc Chư vị vô lượng an lạc./.

 
 
Nơi nhận:
-Như trên
-HĐTS GHPGVN (thay b/c)
-BDV, UBMTTQVN,
SNV-BTG, CA tỉnh;
-Lưu VP
 
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu