Sự kiện Tin trong nước Tin Thế giới
Ý Nghĩa Nghi Lễ Các bài cúng Nghi thức Tụng niệm Góc suy ngẫm
Phật sự của chùa Phật sự cơ sở Phật sự PG huyện
Từ thiện Cộng đồng Sức khỏe
Phật pháp căn bản Phật học khái luận Phật giáo đời sống Pháp môn Tinh độ
Văn hóa Phật giáo Đời sống tâm linh Tấm gương đạo đức Danh tăng Phật giáo
Phật giáo VN Phật giáo TG Lịch sử chư Tổ Tự viên
Tùy bút Truyện Thơ,văn
Thông báo Thông tư Thông bạch Quyết định
Sinh hoạt Tu học Phật giáo Tuổi trẻ
Cập nhật lúc 14:48:49 08-03-2017 (GMT+7) Lượt xem:1482

Chương trình Tu học và Phật sự năm 2017(Đinh Dậu)

Thông báo chương trình Tu học và Phật sự của chùa Giác Nguyên, Hà Lam năm Đinh Dậu (2017)


   1- Các Đại Lễ Lớn :
     - Lễ Phât Đản ngày 15 /4 /Đinh Dậu
     - Lễ Vu Lan ngày 15/7/ Đinh Dậu
   2- Các ngày Vía Phật và Bồ Tát :
     - Lễ Vía Quán Thế Âm ngày 19/2-19/6/ Đinh Dậu
     - Lễ vía Phật A Di Đà ngày 17 /11/Đinh Dậu
   3- Các ngày Lễ Hiệp Kỵ :
     - Lễ Hiệp kỵ  ngày 14/3/Đinh Dậu
   4- Các ngày Tu Bát Quan Trai
     - Tu Bát Quan Trai cụm  
     các ngày 8/2-8/11/ Đinh Dậu
     - Tu Bát quan Trai định kỳ 
     ngày 8 tháng 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 / Định Dậu 
   5- Các ngày Bố Tát
     - Bồ tát và Thập Thiện ngày 14 hằng tháng.
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu