Sự kiện Tin trong nước Tin Thế giới
Ý Nghĩa Nghi Lễ Các bài cúng Nghi thức Tụng niệm Góc suy ngẫm
Phật sự của chùa Phật sự cơ sở Phật sự PG huyện
Từ thiện Cộng đồng Sức khỏe
Phật pháp căn bản Phật học khái luận Phật giáo đời sống Pháp môn Tinh độ
Văn hóa Phật giáo Đời sống tâm linh Tấm gương đạo đức Danh tăng Phật giáo
Phật giáo VN Phật giáo TG Lịch sử chư Tổ Tự viên
Tùy bút Truyện Thơ,văn
Thông báo Thông tư Thông bạch Quyết định
Sinh hoạt Tu học Phật giáo Tuổi trẻ
Cập nhật lúc 21:03:59 08-03-2017 (GMT+7) Lượt xem:1544

Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V

Ngày 21/2/2017, HT Thích Thiện Duyên-Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam ấn ký quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số:  09/QĐ/BTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------

Quảng Nam, ngày 21 tháng 02  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh Quảng Nam Nhiệm kỳ V (2017-2022)
 

BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

-Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành  trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thường trực Ban Trị Sự;

-Căn cứ quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 14/5/2012 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017;

-Căn cứ Thông tư số 015/TT/HĐTS ngày 11/02/2016 của Ban Thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2017 – 2022;

-Căn cứ biên bản phiên họp mở rộng của Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh ngày 20/02/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017 – 2022) gồm các vị, với nhiệm vụ theo danh sách đính kèm.

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh được sử dụng con dấu của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam để hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Thư Ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, các vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
  • SNV-BTG, UBMTTQVN, CA tỉnh;
  • Lưu VP.
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN

 

Hoà thượng Thích Thiện Duyên

 

—————————————————————————————————-

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ V (2017-2022)

(Theo Quyết định số 09/QĐ/BTS ngày 21 /02/2017)
Trưởng ban tổ chức Đại hội kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự:
Hòa thượng Thích Thiện Duyên
Phó Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng Tiểu ban nội dung:
Hòa thượng Thích Hạnh Niệm
Phó Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng Tiểu ban hậu cần:
Hòa thượng Thích Thiện Thành
Các Phó Trưởng ban tổ chức:
Thượng tọa Thích Phước Minh
Thượng tọa Thích Hạnh Hoa
Đại đức Thích Giải Quảng
Đại đức Thích Tịnh Đức
Ban Thư ký:
Đại đức Thích Giải Quảng;
Đại đức Thích Viên Trừng;
Đại đức Thích Viên Quán
Thủ quỹ:
Ni sư Thích nữ Nhật Tân
Các Ủy viên:
Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn;
Thượng tọa Thích Phước Hưng;
Đại đức Thích Như Giải;
Đại đức Thích Thắng Thiện;
Đại đức Thích Hạnh Thông;
Đại đức Thích Đồng An;
Đại đức Thích Nhuận Tánh;
Sư cô Thích nữ Huệ Nghiêm;
Cư sĩ Như Nguyện
 Các thành viên khác sẽ do Trưởng ban tổ chức Đại hội, các Trưởng Tiểu ban phụ trách mời tham gia tùy theo nhu cầu./.

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu